luni, 24 februarie 2014

2014 - al doilea an al Noului Pământ, anul schimbărilor

Mesaj de la Arhanghelul Metatron
(17 nov. 2013; channeler  James Tyberonn)
(prima parte)  

Maeștrilor, salutări! Eu sunt MetatronLord al Luminii!
Anul 2013 intră în ultimele săptămâni, prilej cu care noi vă solicităm să luați o pauză pentru o scurtă și concludentă recapitulare a multelor evenimente petrecute în anul care se încheie. Indiferent dacă sunteți dintre cei care recunoașteți sau nu că planeta și umanitatea și-au continuat ascensiunea, nu puteți să nu observați că lucrurile și evenimentele se precipită, că succesiunea este mai rapidă ca oricând înainte.


Maestrul 2013 a fost un an al schimbărilor extreme, schimbări localizate în mod logic în nodurile principale marcate de evenimente astrologice foarte importante. În interiorul fiecărui nod s-au adus coduri care afectează câmpul vostru auric printr-o influență observabilă pentru cei aflați în planurile superioare. Aceste coduri servesc multor scopuri care privesc atât ființa umană, mediul înconjurător cât și planeta însăși, privită ca entitate, dar și conexiunile dintre ea și tot ceea ce se află pe ea sau în măruntaiele ei. Totodată, aceste coduri au avut rolul de a aduce partea de program privitoare la acest moment și la ceea ce urmează. Uneori, a fost necesară reactualizarea unor secvențe ale Programului Divin pentru a-l pune în concordanță cu dinamica realizărilor, dinamică dictată de voi și de realitățile sistemului în care vă aflați.

 
În cadrul propriului aranjament de lumină specializată, se regăsește cel puțin tot atâta viață ca și în ființa voastră, diferența constând în faptul că în această lumină nu se găsește un anumit program defalcat în timp și spațiu, așa cum se întâmplă cu ființa voastră. Manifestarea acestor energii luminoase este dependentă de existența și natura porților stelare.
 
Nodurile astrologice de putere, ocazionate în special de solstițiiechinocții și eclipse pot fi înțelese ca dispozitive și modalități exprimate ca forme ale inducției magnetice cu anumite particularități spațio-temporale. Ele sunt deschideri sau fortificări reglementate organic prin forme geometrice și cadre derezonanță acordate în planul și esența lor expansivă. 

Nimic nu stă pe loc în univers indiferent de modul în care este apreciat și măsurat timpul și în ce dimensionalitate, schimbările se produc non-stop și pot fi descoperite sau sesizate utilizându-se logica și observația astrologică.

Vom face referiri la 2014, de care fiecare dintre voi se apropie prin cultivarea unor energii care să văîmputernicească și să vă formeze, cu adevărat, starea de maestru pe calea ascensiunii
Scopul nostru este de a vă oferi asistență, inspirație și claritateindispensabile unui discernământ caracterizat prin sacralitate și exprimare suverană, care să vă confere abilitățile unei complete și profunde înțelegeri a tuturor manifestărilor interioare și exterioare.
Dragilorîn aceste vremuri de profunde transformări ocazionate de tranziție, este crucial să vă amintiți mereu că Spiritul din voi dar și Divinitatea căreia vă adresați, nu pot comunica cu voi decât prin ”glasul ” IUBIRII.  
Spiritul nu-și impune dorința cu brutalitate ci cu calmul desăvârșit al ADEVĂRULUI IMUABIL, necunoscut sau nerecunoscut de multele religii ale oamenilor de pe planetă, forme de spiritualitate umană deformată și uneori, mult distorsionată, față de liniile directoare ale Legilor Creației.
În acest noian de interpretări, discernământul este cheiaEste necesar ca fiecare dintre voi să analizeze și să decidă asupra adevărul, în conformitate cu percepțiile și deciziile emanate din inimă. 
 
Timpul actual oferă fiecăruia dintre voi o oportunitate de a alege să trăiască liberde a alege să elibereze orice formă de grijă sau teamă astfel încât să-și poată crea propria sa modalitate de a înainta pe deplin conștient și încrezător. Imbrăcați tot ceea ce faceți în mantia IUBIRII, și veți vedea cum toate grijile, toată agitația, toate neajunsurile vor dispărea. 
Respectați-vă pe voi înșivă și pe cei din jurul vostru! Acesta este modul cel mai indicat prin care puteți să înaintați spre dimensiunea pe care pretindeți că v-ați ales-o. 
Anul 2014 va fi o etapă cheie pentru a vă putea recupera dreptul și abilitatea de a crea Pământul pe care vi-l doriți. Anul 2014 este cel de al doilea an al existenței Noului Pământ. În acest an, 2014, se trasează energetic caracteristicile a ceea ce voi numiți Epoca Vărsătorului. În 2013 (n.m. cât a mai rămas) se vor lichida toate caracteristicile vechii epoci care nu se vor mai regăsi în 2014.
 

Cheia timpului.
În consecință, Maeștrilor, vă aflați într-o cută existențială a unei dimensiuni cheie. Într-adevăr, existăvieți specifice, plasate în vaste sejururicaracterizate prin vectori spațio-temporali, care ofera oportunități ale unor salturi cuantice deosebite și care facilitează înaintări rapide pentru toate formele de viață prinse în această cută spațio-temporală.
În cadrul acestor cute (n.m. încrețituri) există intersectări importante care pot fi alese prin decizie. Viața voastră actuală este una în care se poate lua o asemenea decizie, care va avea înrâurire asupra vieților voastre viitoare, pentru o foarte lungă perioadă de timp. Energiile și timpul se mișcă acum foarte repedemulte se vor întâmpla pe Pământ, așa cum veți continua să constatați, și aceste mișcări rapide vă vor impune, în cursul anului 2014, adaptări și calibrări ale ființei voastre totale pentru a face față tranzițiilor cristaline care vor caracteriza Noul Pământ. Aceste transformări nu vor fi deloc ușoare, căci nimic foarte bun nu se poate obține fără o angajare aproape totală a ființei. Printr-o maximă concentrare, veți putea spune la sfârșitul lui 2014 că ați depășit o etapă de mari provocări dar care vă va aduce mari satisfacții și împliniri.
Veți începe să lucrați mai intens în domeniul frecvențelor theta care vor aduce pe planetă o lume a armoniei. Procesul va lua destul timp dar bazele vor fi puse în anul care urmează. 
Anul 2013 a fost o trecere și un început destul de timid spre edificarea Noului Pământ după noul șablonRidicarea Pământului a permis revizuirea dimensională și expansionarea frecvențială a planetei.
 
Pământul s-a extins spre o dimensiune cristalină, și are posibilitatea să ajungă în dimensiunea 5D (n.m.: corpul fizic, deoarece Gaia, sufletul planetei, se află deja în 5D) Trecerea în cea de a cincia dimensiune va permite cu mai multă ușurință ridicarea în dimensiuni încă și mai înalte, inclusiv până la dimensiunea 12D.  
În ceea ce privește structura ADN-ului uman, aceasta, în 2013, a început să de îmbogățească cu noi corzi (spirale). (Nota C.M.: prin aceasta nu trebuie să se înțeleagă că fiecare ființă umană și-a adăugat noi spirale la ADN ci doar că frenomenul a început să apară la anumiți oameni, mai ales la cei tineri, dacă au atins un anumit nivel de vibrație)
 
De asemenea, 2014 va fi un an în care veți continua să obțineți creșteri subtile mai importante lanivelul conștiinței și conștientizării. Sistemul vostru chakric se extinde cu noi centri de forță (Nota C.M.: din comunicări anterioare am reținut că, în 2013,  s-au activat cel puțin două chakre, ambele în afara corpului fizic – una fiind plasată cam la punctul din spațiu care corespunde cu atingerea degetelor mâinilor întinse deasupra capului)
Noi straturi ale câmpului vostru auric cristalin (CEF) încep să apară și să se stabilizeze la majoritatea dintre voi. Practic, aceste extinderi au drept consecință apariția unor noi abilități și noi sisteme senzoriale precum și noi trăiri emoționale, în relația cu tot ce vă înconjoară.

 
Concetrarea mentală.
În al doilea an al Noului Pământ, vi se cere să faceți un efort mai mare în ceea ce privește concentrarea mentală. Puteți simți uneori că pentru a vă menține concentrarea pe un anumit lucru trebuie să dați o adevărată luptă cu voi înșivă. Asemenea situații apar ca o consecință a existenței simultane în ființa voastră a noilor fluxuri energetice care caută să se stabilizeze și nevoia voastră de a vă adapta și calibra în așa fel încât să fiți capabili să le primiți și să le asimilați. 

De fapt, acestea sunt niște fenomene de trecere la foma cristalină și efortul de a abandona vechile structuri pe bază de carbon.
Trecerea la epoca Varsatorului are impact și asupra unor schimbări în raporturile ionice apărute mai cu seamă în ultimele două decenii, sub influența radiației solare care înconjoară acum planeta. 
Aceste schimburi ionice fac parte din chimia cosmică ce-și aduce contribuția la punerea în ordine a vieții spirituale, adică la alinierea spiritualității voastre la nivelele mai înalte ale dimensiunilor superioare. Această schimbare se referă la raportul "cod /cablare" între domeniile mentale ale conconștientului și subconștientului, între realitatea fizică și cea spirituală. 
 
Din cauze care privesc fenomenele coronariene din Soare, jeturi de substanțe și energii formând o stare plasmatică anionică circula pe Pământ, răscolesc și animă câmpul energetic al " locurilor sacre" care penetrează mai ușor în conștiința ființelor la care undele Theta devin majoritare. În felul acesta, voi (cei asupra cărora au efect aceste câmpuri) deveniți mai coerenți, mai capabili de a crea și mai eficienți în edificarea Noului Pământ.
 

În 2014 vor exista perioade în care veți simți un imbold inexplicabil de a vă concentra asupra unor chestiuni, probleme și situații care, în mod normal, nu făceau parte din preocupările voastre. În asemenea situații, este util și oportun să dați curs acestor porniri și să nu vă opuneți. Acceptați că acelea sunt chestiuni pentru care ființa voastră a fost programată, chiar dacă nu găsiți, în acel moment, o explicație care să vă convingă. Mai mult încă, este posibil ca, la nivel de suflet, să vă fi decis să reactualizați sau să modificați anumite puncte din programul cu care ați venit în această viață. Aceste reactualizări sunt făcute pentru ca ființa voastră totală să beneficieze cât mai deplin de oportunitățile acestei perioade extraordinare. 
Mulți dintre voi vor simți imboldul trecerii la anumite tipuri de activități și manifestări, total opuse atitudinii de expectativă care v-a caracterizat până atunci. 
 
Anul 2014 va fi și perioada în care, din puzzle-lul care vă compune viața, va trebui să hotărâți care vă sunt prioritățile, abandonând unele aspecte neproductive pentru persoana voastră sau pentru colectivitatea căreia-i aparțineți. 

Maeștrilor, a venit timpul când trebuie să vă puneți semnătura și amprenta pe lucrări, atitudini și activități pentru care ați ales să fiți aici, în această viață, pe Pământ. Vieți de-a rândul v-ați pregătit pentru acest moment și, pentru ființa voastră totală ar fi o mare dezamăgire să vă retrageți sau să abandonați obiectivele pentru care ați lucrat atât de multă vreme. 
Ca un indiciu important: majoritatea acțiunilor spre care va trebui să vă canalizați atenția și eforturile vor fi acelea de grup, de colectivitate. Acum se va suna adunarea! 
 

Frecvențele de cristal vor deveni foarte puternice în 2014. Rezonanța acestor frecvențe va influența pe fiecare dintre voi și va consolida acțiunea colectivă. Aproape fiecare dintre voi va urmări, din ce în ce mai conștient, să atingă starea de" impecabilitate ". Aceasta  înseamnă că toate aspectele veții voastre, întreaga voastră activitate, comportamentul și gândirea voastră vor trebui să fie fără cusur și la cele mai înalte standarde de moralitate și spiritualitate. 
 
Tyberonn
Fiecare dintre voi are posibilitatea de a fi ”impecabil” în fiecare zi. Când bilanțul zilnic vă va arăta că pentru tot ceea ce ați făcut, gândit și exprimat în ziua care trece, nu vă puteți reproșa nimic, atunci veți avea dreptul ca în acea zi să vă declarați ”impecapil”.

Poate veți mai avea și unele eșecuri, dar, urmârind cu perseverență ca în întregul an 2014 să fiți în fiecare zi mai buni decât ați fost ieri, veți ajunge ca la finele anului să vă declarați ”impecabilitatea”, și aceasta va fi starea de MAESTRU.  
În 2014, aspectele legate de conflictul interior se vor muta în faza de ”creuzet” adică de distilare și purificare. Orice defecte care au fost ascunse, orice umbră vor fi mistuite de flacăra puternică a spiritului. Aliniați-vă acțiunile la cele mai înalte obiective! Prioritizare, acesta trebuie să fie cuvântul anului care vine. Examinați-vă faptele, gândirea și cuvintele și ardeți din ele tot ceea ce nu este acceptat de inima și sufletul vostru. Accelerați procesul de AUTO-PURIFICARE!
 

Trebuie să deveniți compatibili cu frecvențele Gridului 144, ceea ce va însemna că puteți stabili legătura cu înaltele frecvențe, înaltele energii cosmice care vă vor facilita multidimensionalitatea. 
 
Sunteți la începutul unei înălțătoare călătorii care vă va conduce în plaja frecvențelor divine pe care le acoperă intervalul 5D-12D. Vă veți extinde în dimensiuni cu vibrație tot mai înaltă, în drumul vostru spre Impecabila Origine.
 
SURSA: http://lightworkers.org

Mesaj de la AA Metatron
 (17 nov. 2013; channeler  James Tyberonn)
 (ultima parte)
 
Înțelegere esențială

Mai întâi vă vom repeta că Ascensiunea planetei a avut loc, cu adevărat. Este esențial să înțelegeți acest lucru și să nu vă pierdeți credința. Totdeauna au existat sceptici și vor contina, cel puțin o perioadă, să existe; chiar și printre cei care sunt angajați în procesul de ascensionare. Pe 21 decembrie 2012, planeta și voi ați pășit în dimensiunea superioară de tranzitie. Dar vrem să clarificăm că aceasta este trecerea planetei Pământ care dă posibilitatea ascensiunii treptate în cele 12 planuri dimensionale. Așa că vă vom spune că  acest pas însemnă un nou început. 
În 2013, Pământul a intrat în noul format, care va permite umanității de pe ea să crească în luciditate, să devină mai conștientă de adevărata sa natură, și asta, ca urmare a creșterii nivelului general de vibrație. 
 
Vă asigurăm că, în 2013, s-au produs modificări importante și în soarele vostru, și aceste schimbări continuă și în 2014. Soarele ajută în mod esențial la modificările care trebuie să se producă pe Pământ și în fiecare ființă umană. Procesul extinderii spre noi armonici frecvențiale început în anul care se încheie va continua deasemenea. Este vorba despre armonicile cristaline care se vor multiplica și diversifica exponențial în 2014. Toate aceste modificări vor aduce mai multă înțelegere între indivizi, deși anul va debuta furtunos din acest punct de vedere. Apoi, va crește puterea creativă a fiecăruia dintre voi, în acord cu caracteristicile Erei Vărsătorului. 

2014 – Momente ale puterii și Etapele de activare.
Energiile din 2014 vor fi mai puțin intense decât cele înregistrate în ”cursa cu obstacole” a anilor 2011 și 2012, dar, probabil, mai intense în anumite perioade ale anului 2013.
 
Dar fazele de intensificare din 2014 vor putea fi gestionate și controlate mai bine ca urmare a ridicării nivelului de conștientizare generală. Totuși, asta nu va înseamna că perioadele de intensitate ridicată nu vor avea și un scop specific, date fiind creșterile de frecvență și de modulare (codificare) impuse de faza în care a ajuns procesul de ascensionare. Ce vrem să spunem cu asta? Spunem că pentru ca derularea proceselor de transformare să aibă loc în conformitate cu graficul de înfăptuire, mereu trebuie puse în operă noi codificări care să ajute la obținerea aliniamentelor momentelor și deschiderilor astrologice.
Ne referim la echinocțiile, solstițiile, eclipsele anului 2014 care vor fi momente de deschidere și aducere a unor energii care poartă toate acele informații codificate emanate de la SURSĂ. Fiecare dintre aceste evenimente are caracteristici proprii, atât în ceea ce privește intensitatea (puterea) cât și conținutul informativ și de coordonare propriu-zisă. Fiecare va veni cu un cod unic, personalizat care să ajute deschiderii octaedronale a principalului portal care va susține Noul Pămâant. 
În timpul echinoctiilor, solstițiilor și  celor 4 eclipse care se vor produce în anul viitor, un val de energii codificate "noi " va inunda planeta. .
Iată datele cele mai importante când se vor primi energii focalizate pe anumite aspecte ale programului de ascensionare:
• 20 martie 2014 - Equinox
• 15  aprilie - Eclipsa totală de lună (lună plină)
• 29 aprilie - Eclipsă de soare
• 21  iunie 2014 - Solstițiu
• 08 octombrie - Eclipsa totală de lună(lună plină)
• 22 septembrie - Equinox 
• 23 octombrie - Eclipsă solară (parțială )
• 21 decembrie - Solstițiu


Printr-un fenomen sinergic natural, aceste date astronomice vor oferi download-uri de afluxuri energetice codate .
Pentru aceste evenimente (solstiții , echinocții și eclipse), se vor dechide porți stelare, diafragme (filtre) energetice, care au fost întotdeauna evenimente unice pentru astfel de transferuri. 
Acesta este motivul pentru care, la aceste date, oamenii ar trebui să facă meditații, introspecții, rugăciuni, adică activități de spiritualitate care erau practicate de civilizațiile antice (Nota C.M.: astăzi, cel puțin în țara noastră, asemenea activități sunt susținute de cei peste 40.000 de yoghini coordonați de MISA, școală de înaltă spiritualitate, din păcate, mult hulită de ignoranți sau de cei rău-intenționați)
 Eclipsele din 2014 au o calitate unică, în ceea ce privește capacitatea de a furniza energie cristalină care să ajute atât la declanșarea schimbărilor individuale, de grup sau schimbări care privesc planeta, ca entitate. Cele două eclipse totale de lună se vor produce în faza de ”Lună Plină”, atât cea din aprilie cât și cea din octombrie. Va fi un moment perfect pentru meditație pentru cei care doresc să producă radicale modificări în viața lor. Meditația trebuie să aibă ca obiect dorința de a intra în legătură cu Sinele Înterior și de a aduce acele transformări în ființă care să ajute la alinierea cu Sinele. 

În 2013, mulți dintre voi ați descoperit care este scopul prezenței voastre în această viață. În 2014, veți putea afla modul în care ar trebui să vă utilizați creativitatea pentru a avea un maxim câștig în evoluția voastră spirituală. Alții vor alege, probabil, să-și continuie drumul pe care se află, dar cu o revigorare a înaintării, fără prea multe elemente de creativitate, de noutate. Vor fi și dintre cei care vor descoperi un nou scop, o nouă motivație a înaintării lor ascensionale, devenind conștienți de noi abilități care fuseseră latente până la acea dată.
În primul an al Noului Pământ, 2013, Flacara Verde s-a reactivat iar în 2014 vă va aduce o mai mare capacitate de utilizare a bogăției și posibilităților pe care vi le poate oferi pământul (solul). De asemenea, a adus prin portalul Renașterii, holograma timpului curent (actual) cu cele trei perioade anterioare ale Evului de Aur. 

Aceste informații au fost codificate în Delphi (Nota C.M.: cred că se face referire la Oracolul din Delphi) si Rapa Nui.
Anul 2014 va oferi energie pentru a finaliza acțiunea de " renaștere, aliniamente și reîncărcarea voastră în ceea ce privește revederea și, dacă este cazul, reformularea unor prevederi din " contractul de suflet ", cu care ați venit, părți contractuale rămase restante sau caduce. 

 În 2014 vi se vor prezenta mai multe fațete decât cele care vi s-au oferit începând cu anul 2009 . 
Fiecare dintre datele enumerate mai sus, pentru 2014, oferă următoarele :
* Timp de introspecție profundă pentru descoperirea de sine în Noul Pământ și alinierea obiectivelor voastre la noile condiții;
* Timp de purificare de sine și atingerea ”impecabilității”;
* Oportunitate pentru relații de vindecare, individuală și la nivel global, având ca slogan  ” plantarea semințelor armoniei și liniștii ";
* Energii sporite în contextul nodurilor de putere, vizionări îmbunătățite ale unor aspecte, atât în starea de vis cât și în cea de veghe (lucidă);
* Va fi proiectată o fereastră energetică ce va putea fi folosită pentru reîncărcarea si echilibrarea energiilor capabile să reînnoiască, să amplifice determinarea și curajul;.
* Recepționarea de coduri care să permită activarea și utilizarea mai completă a celor 33 de chakre în domeniul crisatlin al Mer - Ka - Na .
* Marele trigon creat în 2013 va continua să influențeze energiile o bună perioadă din 2014.

Fluxuri energetice majore venite prin portalurile deja create sau noi, vor atinge vârfuri de activitate în perioadele martie-aprilie, mai, iunie și din nou, în septembrie și octombrie 2014.
 2014 - Portaluri cheie pentru fuxurile energetice codate.
Cele trei faze codificate, Portaluri din 2014, vor fi după cum urmează :
• Portal Armoniei : 20 martie – 8 mai;
• Portalul Porții Stelare al Razei Violet, cu impact favorabil asupra Adevărului și  Sincerității: 14 mai-21 iunie, cu mențiuni speciale asupra intervalului 22-26 mai.

• Portalul Razei de Platină: 21 sept.– 23 oct. 2014.
 Primele faze cu conținut energetic codificat vor avea loc începând cu Echinocțiului de primăvară (20 mart.) până la Eclipsa totală de Lună (15 april), Eclipsa de Soare (29 april.), Marea Cruce până spre Eta Auarids al căderii Meteoriților din luna mai. 
Mara Cruce sandwich, care se formează între eclipsele amintite, implică planetele Marte, Uranus, Pluton și Jupiter. Acea perioadă va fi una de înaltă sacralitate, oportună pentru căutarea armoniei interioare dar și colective. 
Vor exista modulații energetice cuprinzând coduri care vor permite o renaștere spirituală la scară globală precum și posibilități excepționale de re-proiectare și re-definire a relațiilor, mai ales cele de natură spirituală. Perioada va aduce oportunități pentru plantarea semințelor Păcii Mondiale în toate zonele, inclusiv în cele de conflict din Orientul Mijlociu. 
În jurul acestor date, se vor crea posibilități de stabilire a unor relații de anvergură, ca zonă de cuprindere și interes general, când se vor putea relua vechi legături, care fuseseră întrerupte în trecut. Se va înregistra, de asemenea, un aflux de compasiune, concretizat printr-o vastă descărcare a ceea ce se poate numi " iubire necondiționată și Energie Christică”.

 Cea de a doua etapă va fi plasată între lunile mai-iunie, cu o caracteristică dată de energiile Portalului Armoniei, inițiate în luna aprilie. 
Această fază include, de asemenea, energiile Grand Water Trine, care a început în 2013 și care va rămâne activat până în iunie 2014. Acela va fi un moment propice tuturor acțiunilor de COMPLETARE. 
Portalul Porții Stelare care va apărea în luna mai 2014 va rămâne activ pe toată perioada Erei Vărsătorului. Momentul privește, printre altele, și Alianța Sirius - Pleiade care va avea o mai mare importanță și prezență în viitor. Și această perioadă (mai-iunie) va fi propice pentru rugăciune și meditație, pe teme  de interes la scară globală. (n.m.: de ex. pacea, iubirea, fraternitatea). Ea va fi obiectivată de ideea " Inapoi la Dharma”, marile adevăruri universale .

 Cea de a treia etapă o constituie intervalul 20 septembrie - 23 octombrie 2014. Ea va privi, probabil, cea mai profundă orientare spre interior. Va fi o fază care va conține codurile  Razei de Platinum imbogățit cu energia Zeiței Pământului. Intervalul poate fi folosit pentru echilibrarea și armonizarea celor 12 chakre din planul fizic (n.m. inclusiv cel al corpului uman). Și în acest caz, intervalul poate fi folosit pentru apropierea de Sinele Superior, ceea ce va impune în multe cazuri anumite recalibrări și alinieri ale tuturor aspectelor componente ale corpului total. Se va putea folosi această perioadă și pentru a elibera toate aspectele și acumulările care nu vă mai folosesc și care au devenit obstacole în calea evoluției voastre. În felul acesta, vă veți pregăti pentru a corespunde exigențelor impuse pe Noua Planetă Pământ.  
Este un timp, dragilor, pentru a identifica resturile vechi, și a le elibera pentru a vă degaja calea pe care înaintați spre ”aerul tare” al înălțimilor. 
Raza de Platinium oferă ocazia re-energizării și re-vitalizării forței de viață. Este timpul instalării noilor coduri care vă învață cum vă puteți apropia de Sinele vostru Superior și cum să amplificați forța colectivă, atât de necesară pentru a putea înlătura vechile energii și pe vechii lor purtători. Caracteristica acestor noi energii este una feminină care promovează pacea, compasiunea și iubirea.
 
CUPLETUL 13-14
Într-un anumit sens, 2014 este cuplat cu 2013. Astro- codurile inițiate sau primite în 2013 se vor completa în 2014. Ciclul de 24 de luni va fi de acum utilizat tot mai frecvent. Această dublare a conceptului în bază 12 va fi tot mai evidentă în experiențele voastre viitoare, în mai toate domeniile de activitate; în special în ceea ce privește etalonările și calibrările.

V-am mai spus și cu alte ocazii că 2013 și 2014 sunt vremuri ale schimbării. Luați în considerare și această re-atenționare! Este una pornită din marea dragoste pe care v-o purtăm. Reflectați profund la pașii pe care i-ați făcut sau la cei pe care vi-i planificați.  
Ați călătorit mult până acum dar, din perspectiva eternului ACUM, vă aflați în același loc. Există însă mari și esențiale deosebiri. Meditați asupra lor și adevărul vă va îmbogăți!
 

Dragi Inimi, în cazul în care situația actuală nu vi se potrivește, va fi necesar să faceți eforturi concertate pentru a vă apropia schimbările.  
Așa cum am menționat, energiile din 2014, vă oferă oportunități sporite pentru astfel de acțiuni. Poate că va trebui să vă revizuiți anumite relații, anumite orientări de natură spirituală, intelectuală, socială sau politică. Tratați aceste situații cu totală sinceritate, în primul rând față de voi înșivă! Cele 3 etape ale codului de bază din 2014 aduc energii care permit corecțiile necesare. Alegeți să fiți impecabili! Obțiunea aceasta va fi lozul vostru câștigător! Curățați-vă conștiința, purificați-vă corpul fizic, emoțional și mental! Fazele armonice ale lui 2014 vă vor fi de un real folos. 

Dragilor, creuzetul epurării prin distilare a început să fie încălzit la flacăra adevărului încă din anul trecut și acest proces va continua și în 2014. Va ajuta la aceasta configurația planetelor Uranus – Pluto.
 
Încheiere
Noi  spunem  2014 va fi un timp al curgerii fără obstacole insurmontabileun timp al înfloririi. Pentru mulți dintre voi, va fi un an al marilor schimbări. 

J.Tyberonn
O nouă energie se instalează pe planeta voastră primenită. Voi sunteți cei care le-ați creat. Mai există însă multe de făcut. Folosiți acest timp pentru a vă găsi locul și utilitatea.
Semințele plantate în 2013 trebuie îngrijite cu atenție și cu multă dragoste. 

Însă și în 2014 mai aveți de pus încă multe semințe ”în brazdă”. 
Coborâți-i de pe gardurile care s-au cocoțat pe toți cei care au făcut-o pentru a vă supraveghea truda în timp ce ei ”se prăjesc la soare”. Luați-le bagheta din mână și cereți-le să lucreze alături de voi, sau să plece.  
 Noile energii, cu codificările pe care le aduc, vă vor ajuta să reușiți. Accentuați-vă și practicați spiritualitatea, calea sigură prin care vă creați și consoidați Noul Pământ. Este timpul să vă folosiți de abilitățile pe care ați început să vi le descoperiți. 
 
Eu sunt Metatron și vă asigur de marea mea iubire.
... Și așa este ... și așa este.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu